Tilbake til forsiden

Juridiske rettningslinjer:

Det er kundens ansvar å ha lisnenser på de programmer han/hun har på maskinen. Programmer installert av oss vil enten være gratisprogrammer eller demoprogrammer som kunden selv lan aktivere eller vi kan hjelpe kunden å aktivere. Eventuelle piratprogrammer på maskinen må stå for kundens egen regning og vi skaffer ikke kundene slike. Det samme gjelder film, bilder, musikkog annet matriell som er lagret på PCen.

Vi ta ikke på oss noe ansvar for bruken av programmer vi har skaffet eller installert. Vi forutsetter at kuneden bruker disse til lovlige aktiviteter, men har ikke noe juridusk ansvar for dette.

Vi vil ikke rapportere inn ulovlig matriell vi måtte finne på en kunde sin PC, men oppfordre kunden til selv å slette dette eller skaffe seg nødvendige lisenser. Vi vil også kunne anbefalle andre programmer som kan gjøre de samme tingene for en billigere penge eller gratis. Unntakket fra denne selvpålagte rapporteringsnekten er programvare, bilder, filmer eller annet som indeholder informasjon eller er av en karakter som strider med norsk lov. Herunder barnepornografi.

Garantier:

den garanti vi gir til kunden i forhold til det enkelte arbeid som er utført vil feemkomme av avtale og/eller faktura for det enkelte arbeidet. Vi har ingen "pengene tilbake" garanti, men garanterer for det arbeidet som er utført og den tid som er brukt. dersom et prosjekt som vi har utført på 3 timer ikke skulle være tilfredstillende utført og kunden vil at vi skal gjøre mer vil påløpende tid faktureres etter vanlige satser, mens det arbeid som må gjøres for å rette opp eventuele feil i det orginale arbeidet vil ikke bli fakturert uansett hvor lang tid dette måtte ta. denne garanti gjelder ikke for reformatering av datamaskiner eller annet arbeid som ikke lar seg reversjere.

F.eks: dersom en kabel er strukket fra et rom til et annet og denne slutter å virke innenfor den avtalte garanti tid vil ny bli strukket uten ekstra kostnad. Skulle det derimot være behov for en ny kabel til et annet rom vil dette taes som merarbeid og faktureres. På samme måte vil ikke hull i vegger, skader på møbler, tepper eller elektrisk anlegg eller annet som følger av arbeid som er utført med kundens samtykke bli erstattet av oss.

Betaling:

Vi oppererer kun med kontant betaling mot kvittering. Fakturering forekommer normalt ikke, ei heller kreditt. Ved større arbeider og bygging av PCer eller andre arbeidsoppgaver hvor vi må gå til innkjøp av deler og utstyr vil vi forlange at dette blir forskuddsbetalt.

For alle oppgaver som skal utføres opererer vi med forhåndsundertegnede avtaler. Endringer i de pålagte oppgaver vil ikke bli godkjent før eventuellt ny avtale er signert. For hjemmehjelpen vil det først lages en avtale om befaring og rapport og deretter på bakgrunn av denne lages en ny avtale som dekker arbeidet som skal utføres.

For alle arbeidsoppgaver, med unntak av kurs vil normalt avtalen undertegnes ved fremmøte for vår represantant. ved kurs vil vi lage avtalen i god tid i forveien.

 

 

Tilbake til forsiden